REGULAMIN NOVAKKART 

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Zastrzegamy sobie prawa do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 3. Ceny tatuaży ustalane są indywidualnie.
 4. Aby umówić się na wykonanie tatuażu należy pojawić się osobiście w studio , lub dokonać rezerwacji terminu telefonicznie. 
 5. Po ustaleniu  terminu należy wpłacić zaliczkę w wysokości od 100 do 300 zł, ktora jest wliczana w cenę tatuażu. Zaliczkę można uiścić osobiście bądź na konto bankowe. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłata zaliczki nie jest dla nas wiążąca. 
 6. Klient może dokonać przesunięcia terminu wykonania tatuażu maksymalnie 2 dni przed umówionym terminem, w przypadku nie pojawienia się klienta i braku informacji zaliczka przepada.
 7. Przed wykonaniem tatuażu klient zobowiązany jest do odbycia konsultacji w studio w celu ustalenia wzoru, kolorystyki, wielkości itd...
 8. W przypadku gdy klient chce skorzystać z naszych autorskich projektów musi wcześniej dokonać zapłaty za wykonanie projektu. Cena ustalana indywidualnie. 
 9. Projekty przygotowujemy najwcześniej na 3 dni przed ustalonym terminem wykonania tatuażu.
 10. Nie wykonujemy zabiegu osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 11. Nie wykonujemy zabiegów osobom niepełnoletnim. 
 12. Przed wykonaniem zabiegu klient musi podpisać oświadczenie, w którym zapewnia między innymi, iż zapoznał sie z treścią regulaminu i sie z nim zgadza, ponadto iż nie jest osoba zarażoną wirusem HIV, nie ma żadnej choroby przewlekłej, gdzie wykonanie tatuażu może stanowić zagrożenie dla zdrowia, że jest świadom możliwości wystąpienia rożnego rodzaju uczuleń, alergii i zmian skórnych po wykonaniu tatuażu...itd.
 13. Po wykonanym zabiegu tatuowania, klient jest poinformowany o sposobie pielęgnacji skóry.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad pielęgnacji tatuażu, co za tym idzie za wyblaknięciem tatuażu.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za możliwe reakcje alergiczne i zmiany skórne po wykonanym zabiegu tatuowania.
 16. Mozemy odmówić wykonania tatuażu jeśli uznamy, iż zabieg może zagrażać naszemu zdrowiu, bądź kłoci się z naszymi poglądami. 
 17. Tatuator ma prawo do przesunięcia, bądź odwołania w dowolnym momencie, ustalonego terminu wykonania zabiegu, bez podania przyczyny, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.
 18. Możemy przerwać wykonywanie tatuażu, w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta, bądź w przypadku pojawienia się  niepokojących zmian skórnych.
 19. Klient nie ma prawa dotykania przedmiotów znajdujących się w studio. 
 20. Klient ma prawo do jednej osoby towarzyszącej, o której przybyciu ma obowiązek poinformować  tatuatora wcześniej przed przybyciem.
 21. Prosimy nie przyprowadzać dzieci, oraz zwierząt do studia.
 22. Prosimy dobrze przemyśleć decyzje o wykoniu tatuażu.